Hermitage Amsterdam is nu H’ART Museum. Je wordt nu doorgestuurd naar de website van H’ART Museum.
Hermitage Amsterdam is now H’ART Museum. You will now be redirected to the H’ART Museum website.

Geef

Geef
Word Vriend
Geef
H'ART Museum Circle
Word Founding Member
Geef
Private donor
Geef
Business Club
Ondernemers voor Ondernemers
Geef
Fondsen en Stichtingen
Geef
Eenmalige donatie
Elke bijdrage, groot of klein, is zeer welkom!
Geef
ABN AMRO x H'ART Museum
Sponsorship
Geef
Geven aan het museum is geven met fiscaal voordeel
Het museum is een Culturele ANBI
Geef
Nalaten

Nalaten

Behalve schenken kunt u ook nalaten aan ons museum. Dit bedrag komt geheel ten goede aan ons. Als stichting met ANBI-status is het museum namelijk volledig vrijgesteld van het betalen van successierecht. Nalaten kan op twee manieren:

Erfstelling
Door middel van erfstelling – benoeming van H'ART Museum bij testament tot (mede-) erfgenaam – ontvangt H'ART Museum een bepaald percentage van uw nalatenschap. U bepaalt zelf welk percentage u aan welke erfgenamen wilt nalaten. U kunt het museum erfgenaam maken naast uw kinderen, maar ook benoemen tot uw enige erfgenaam. Als u kinderen hebt, kunnen zij in dat geval nog steeds aanspraak maken op hun legitieme deel. 

Legaat
Als u ons niet tot erfgenaam wilt maken, maar toch in uw testament wilt opnemen, kunt u H'ART Museum tot legataris maken. Dat betekent dat u een vastgesteld geldbedrag of een bepaald goed (bijvoorbeeld een huis, een stuk grond of een aandelenportefeuille) nalaat aan het museum. U kunt meerdere legaten opnemen in uw testament.

Meer informatie of een afspraak maken?

Claire Schreiner, 020 523 1822, c.schreiner@hartmuseum.nl

Geef
Wij bedanken

Boek nu voor de meivakantie

Laatste kans voor Caesar tentoonstelling