Hermitage Amsterdam is nu H’ART Museum. Je wordt nu doorgestuurd naar de website van H’ART Museum.
Hermitage Amsterdam is now H’ART Museum. You will now be redirected to the H’ART Museum website.

Geef

Geef
Word Vriend
Geef
H'ART Museum Circle
Word Founding Member
Geef
Private donor
Geef
Business Club
Ondernemers voor Ondernemers
Geef
Fondsen en Stichtingen
Geef
Eenmalige donatie
Elke bijdrage, groot of klein, is zeer welkom!
Geef
ABN AMRO x H'ART Museum
Sponsorship
Geef
Geven aan het museum is geven met fiscaal voordeel
Het museum is een Culturele ANBI

Geven aan het museum is geven met fiscaal voordeel

Dit museum en de Vrienden hebben de culturele ANBI-status.  Volgens de Geefwet mag een gift aan een culturele ANBI voor 25% hoger worden opgegeven voor uw belastingaftrek. De Hermitage is geheel vrijgesteld van schenkings- en erfbelasting. Uw schenking komt dus volledig ten goede aan het museum. 

Volgens de huidige Geefwet mag voor de belasting een gift aan een culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) voor 25% hoger worden opgegeven. Met andere woorden: de Belastingdienst accepteert dat u een kwart meer aftrekt in uw box 1-inkomen dan u eigenlijk heeft geschonken. Wel gelden een drempel van 1% en een maximum van 10% van het verzamelinkomen.

Deze extra aftrek geldt zowel de eenmalige als de periodieke giften, voor een maximum aan schenkingen van € 5.000 per jaar. Het betekent dat u maximaal € 1.250 per jaar extra in aftrek kunt brengen. Indien u meer dan € 5.000 per jaar aan culturele ANBI-instellingen schenkt, dan is het hogere bedrag nog steeds aftrekbaar, maar dus niet de volledige extra 25%.

Bijvoorbeeld:

  • Uw inkomen is € 70.000,-. De drempel om de gift voor de belastingaftrek te kunnen gebruiken is 1% , en dit rekenvoorbeeld dus € 700,
  • Uw doneert € 2.500,- aan dit museumcomplex aan de Amstel.
  • U mag deze culturele gift meetellen als een gift van € 3.125,-.
  • Totaal geeft u dus €  2.500 + € 625 = € 3.125 op als gift.
  • Van deze gift gaat de drempel van € 700 af.

Uiteindelijk hebt u dus een aftrekpost op van € 2.475,-

ANBI-calculator
Klik hier voor meer informatie over de maximale belastingaftrek en om de netto kosten te berekenen. De hoogte van de belastingteruggave bij een periodieke schenking is afhankelijk van uw inkomen en leeftijd.

De Geefwet is ook van toepassing voor bedrijven
De Geefwet maakt het ook voor bedrijven aantrekkelijk om onder bepaalde voorwaarden te schenken, want ook voor hen bestaat zo’n multiplier-regeling. Een bedrijf mag een gift zelfs voor 150% in aftrek brengen voor de vennootschapsbelasting. Ook hier geldt dat de extra aftrek wordt toegepast over maximaal € 5.000 per jaar van de aan culturele ANBI-instellingen gedane giften.

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Neem dan contact op met Lisanne Beute, +31 (0)6 31777338, l.beute@hartmuseum.nl

Geef
Nalaten
Geef
Wij bedanken

Boek nu voor de meivakantie

Laatste kans voor Caesar tentoonstelling