Hermitage Amsterdam is nu H’ART Museum. Je wordt nu doorgestuurd naar de website van H’ART Museum.
Hermitage Amsterdam is now H’ART Museum. You will now be redirected to the H’ART Museum website.

Geef

Geef
Word Vriend
Geef
H'ART Museum Circle
Word Founding Member
Geef
Private donor
Geef
Business Club
Ondernemers voor Ondernemers
Geef
Fondsen en Stichtingen
Geef
Eenmalige donatie
Elke bijdrage, groot of klein, is zeer welkom!
Geef
ABN AMRO x H'ART Museum
Sponsorship

ABN AMRO x H'ART Museum

Maatschappelijk partner H’ART Museum & Hoofdpartner H’ART Museum Educatie

 Als partner is ABN AMRO al sinds 2004 verbonden aan H’ART Museum. Mede dankzij de steun van ABN AMRO, hebben wij prachtige projecten kunnen realiseren.

 Sinds 2009 is ABN AMRO hoofdpartner van H’ART Museum Educatie. Kijken naar kunst bevordert het ontwikkelen van creatief vermogen, oplossingsgericht denken en met een open blik naar je omgeving leren kijken. Met kunst stimuleer je verwondering, creativiteit en ontroering. Dit komt met de H’ART Museum Educatie programma’s tot leven. Zo hebben sinds de start al meer dan 120.000 kinderen de kans gekregen om mee te doen aan Jong@H’ART Museum.

Sinds 2022 is ABN AMRO ook maatschappelijk partner van H’ART Museum, waardoor de focus ligt op maatschappelijke initiatieven. Zo werken we samen aan projecten voor WOMAN Inc. over gendergelijkheid en hadden we in 2023 een Keti Koti weekend met programmering.

 Sponsoring is voor ABN AMRO een manier om de maatschappij verder te brengen op het gebied van duurzaamheid en gelijke kansen voor iedereen. ABN AMRO streeft ernaar om aan Nederland te tonen dat zij haar maatschappelijke verantwoordelijkheid als bank en sponsor serieus neemt. Deze missie sluit aan bij hun purpose: ‘Banking for Better for Generations to come’. Als sponsor wil ABN AMRO de een versnellende factor zijn. Bij H’ART Museum doen ze dat in de rollen zoals bovenstaand beschreven. 

ABN AMRO’s Kunst en Cultuur Sponsoring richt zich op duurzaamheid en gelijke kansen.

Geef
Geven aan het museum is geven met fiscaal voordeel
Het museum is een Culturele ANBI
Geef
Nalaten
Geef
Wij bedanken

Boek nu voor de meivakantie

Laatste kans voor Caesar tentoonstelling