OpenOffice document MS Word document

Sponsors en Partners Hermitage Amsterdam

BankGiro Loterij

Passie en ondernemerschap, dat is waar de BankGiro Loterij veel waarde aan hecht. Dat zien we terug in het levenswerk van Ernst Veen en zijn team: letterlijk bouwen aan een nieuw museum, een Amsterdamse dependance van het wereldberoemde Hermitage Museum. Na jaren van hard werken is het museum in juni 2009 opengegaan. De BankGiro Loterij is founder van dit museum. Amsterdam, Nederland en de wereld zijn een prachtig museum rijker. Gefeliciteerd!

Sigrid van Aken, Imme Rog, Marieke van Schaik, directie

ABN AMRO is er trots op hoofdsponsor te kunnen zijn van de Hermitage Amsterdam. Een uniek museum op een unieke plaats in Amsterdam. Prachtig cultureel erfgoed heeft een nieuwe bestemming gekregen met internationale allure.

Gerrit Zalm, voorzitter Raad van Bestuur ABN AMRO

De Hermitage is een van de parels uit het Noord-Hollandse Cultuuraanbod. De Hermitage richt zich op een breed publiek en besteedt veel aandacht aan de jeugd. Het museum versterkt de culturele en toeristische kwaliteiten van Amsterdam en van Noord-Holland mede door haar internationale uitstraling. De provincie Noord-Holland juicht initiatieven voor behoud van erfgoed toe. De provincie was dan ook een van de eerste organisaties die het initiatief voor een dependance van de Hermitage ondersteunde met een grote financiële bijdrage.

Sascha Baggerman, gedeputeerde Provincie Noord-Holland

De band tussen Philips en de Hermitage gaat terug tot 1898, toen het Winterpaleis in St.-Petersburg het doel was van de allereerste buitenlandse verkoopreis van Anton Philips. Hij verkocht er 50.000 lampen aan de toenmalige tsaar. Ook vandaag de dag verlichten we delen van het museum in St.-Petersburg met onze moderne energiebesparende LED-verlichting. Mede door deze historische band zijn we er trots op ook hoofdsponsor te zijn van Hermitage Amsterdam en eraan bij te dragen dat nog meer mensen kunnen genieten van de bijzondere kunstschatten van dit unieke museum.

Gerard Kleisterlee, president en CEO Philips

Philips verlicht met de nieuwste innovaties verschillende onderdelen van de Hermitage Amsterdam. De Hermitage voor kinderen wordt voorzien van dynamische verlichting die gedurende de dag kan worden ingesteld om het leren van de kinderen te verbeteren. Daarnaast worden zowel gevel, binnentuin en achtergevel verlicht met de nieuwste architectonische verlichtingsproducten om het gebouw van de Hermitage en de omgeving tot zijn volle recht te laten komen.

Het Nederlandse cultuurlandschap wordt met de opening van de Hermitage Amsterdam verrijkt met een prachtig museum op een historische plek.

De Hermitage Amsterdam is een uniek en ambitieus initiatief dat dankzij de tomeloze inzet van velen is gerealiseerd. Wij zijn trots aan de totstandkoming een bijdrage te hebben geleverd en zien een succesvolle toekomst voor Hermitage Amsterdam met veel vertrouwen tegemoet.

Herman Dijkhuizen, voorzitter Raad van Bestuur KPMG

Fugro vindt het belangrijk om een bijdrage te leveren aan het behoud van het cultureel erfgoed en stelt middelen ter beschikking aan organisaties die iets unieks bieden op dit gebied. De Hermitage Amsterdam stelt een brede groep mensen waaronder ook buitenlandse bezoekers in staat een steeds wisselend aantal zeer waardevolle kunstschatten uit Rusland te bewonderen.

Ir. Klaas Wester, president directeur Fugro

In St.-Petersburg zette Heineken de eerste stap in Rusland. Sindsdien voelen wij ons zeer verbonden met de stad én de Hermitage. De oorsprong van Heineken ligt in Amsterdam. Met onze ondersteuning van Hermitage Amsterdam willen wij de unieke band tussen beide steden onderstrepen.

Jean-François van Boxmeer, voorzitter Raad van Bestuur Heineken N.V.

De Hermitage Amsterdam wil met de Hermitage voor Kinderen werken aan kennis- en talentontwikkeling en maatschappelijke betrokkenheid. VSBfonds draagt hier substantieel aan bij, omdat het projectdoel direct en concreet bijdraagt aan de persoonlijke ontwikkeling, cultuurparticipatie en maatschappelijke bewustwording van kinderen en daarmee goed past bij de missie en doelstellingen van VSBfonds.

Joost van Lanschot, directeur VSBfonds

Sinds 2004 werkt de Hermitage Amsterdam aan het optuigen van een cultuureducatief project dat in de Nederlandse museumwereld zijn weerga niet kent. Vooral de intentie mensen uit sociaal achtergestelde bevolkingsgroepen actief en passief in aanraking te brengen met beeldende kunst is behartigenswaardig. Duidelijk mag zijn dat het Cultuurfonds zeer positief staat tegenover Educatie in de Hermitage Amsterdam, niet in de laatste plaats omdat het initiatief een aanstekelijk voorbeeld kan vormen voor anderen in het land.

Adriana Esmeijer, directeur Prins Bernhard Cultuurfonds

IBM heeft een lange traditie van maatschappelijke betrokkenheid en steunt daarom de kunsten. Wij erkennen de verantwoordelijkheid die we zowel binnen als buiten ons bedrijf dragen en zijn daarom vastbesloten een positieve bijdrage te leveren aan de gemeenschappen waarbinnen wij actief zijn en waarin onze klanten en werknemers leven. Door onze krachten te bundelen met bibliotheken, musea en andere culturele instellingen, en partnerships aan te gaan waarbij gebruik wordt gemaakt van de expertise van IBM, onderstrepen we nog eens de kritieke rol van de technologie binnen de kunsten. IBM steunt de Hermitage in St.-Petersburg en is trots hetzelfde te mogen doen voor de Hermitage in Amsterdam.

Harry van Dorenmalen, algemeen directeur IBM Nederland B.V.

Aon Nederland is verheugd over de samenwerking met de Hermitage Amsterdam, een museum van grote allure en kunst van hoge kwaliteit. Aon heeft een historisch gegroeide relatie met kunst. Wij voelen ons zeer verbonden met de historische band tussen Amsterdam en St.-Petersburg, ook de geschiedenis van Aon gaat terug tot in ruim 300 jaar geleden in Amsterdam, 1688. Bovendien sluit de ondernemersgeest van de Hermitage in Amsterdam goed aan bij het gedachtegoed van Aon.

Lex Geerdes, directievoorzitter Aon Nederland

De AVRO wordt door het publiek ervaren als dé omroep op het gebied van Kunst en Cultuur. Wij zijn daar trots op. De Hermitage Amsterdam is een uniek initiatief in de kunstwereld. Graag willen wij als mediapartner bijdragen om de Hermitage Amsterdam tot een succes te maken. Ook daar is de AVRO trots op.

Willemijn Maas, algemeen directeur AVRO

Eden Rembrandt Square Hotel Amsterdam steunt goede doelen en initiatieven die passen bij het karakter van het hotel. De visie en ambities van Hermitage Amsterdam sluiten daar naadloos op aan. Het museum is voor zowel lokale als (inter)nationale bezoekers interessant en daarnaast is de ontwikkeling van het complex een geweldige impuls voor de hele buurt.

Léon D.H. Dijkstra, algemeen directeur Eden Hotel Management BV

Kunstdrukkerij Mercurius heeft, zoals al blijkt uit onze naam, een sterke betrokkenheid met kunst en cultuur. Wij zijn daarom zeer blij dat wij onze reeds langdurige samenwerking met de Hermitage Amsterdam hebben kunnen intensiveren door middel van een sponsorovereenkomst.

Kees Funcke, algemeen directeur Kunstdrukkerij Mercurius

De VandenEnde Foundation, het particuliere cultuurfonds van Joop en Janine van den Ende, stimuleert jong talent én cultureel ondernemerschap. De Hermitage is een sprekend voorbeeld van cultureel ondernemerschap. Om die reden heeft de VandenEnde Foundation de Hermitage financieel ondersteund.

Voor meer informatie:

HERMITAGE AMSTERDAM

Communicatie, Educatie & Marketing
Martijn van Schieveen en Kim van Niftrik
Postbus 11675
1001 GR Amsterdam

T020 530 87 55
Epressoffice@hermitage.nl

Sitemap

x

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze maandelijkse nieuwsbrief en wij zullen u op de hoogte blijven houden. Niet alleen van de tentoonstellingen, maar van alle andere activiteiten in de Hermitage Amsterdam. Waaronder de culturele avonden op woensdag, zaterdagmiddag lezingen in het auditorium en de zondagochtend concerten.